AQUI VA DIRIGIT?
-Cursos adreçats a estudiants d' entre 7 i 12 anys tenint en compte les característiques especials que presenten els alumnes d'aquestes edats.

HORARIS:
-Cursos de 2 hores setmanals en dies alterns.
-Dilluns -Dimecres o Dimarts – Dijous de 17.30 a 18.30

CONTINGUT I OBJECTIUS:
-El mètode que oferim proposa una participació activa i constant a les classes amb l’objectiu de que es faci de l'aprenentatge de l’ idioma una activitat atractiva per l'alumne.

-En acabar cada trimestre s'entrega als pares o tutors un informe individualitzat on es recullen els progressos de cada estudiant.

SERVEIS GRATUÏTS:
Servei de Tutories: Recuperació de classes a les que no s'ha pogut assistir per motius de treball, estudis o malaltia.
Classes de repàs: Per assegurar que els alumnes segueixen el curs correctament.
Préstec de llibres i DVDs.
• ACCÉS A INTERNET IL.LIMITAT

INFORMACIÓ GENERAL:
Durada del curs: 10 mesos (Setembre- Juny).
Nivells disponibles: KIDS A, KIDS B, JUNIOR 1, JUNIOR 2
Número d'estudiants per classe: 12 alumnes màxim.
 
PREUS
· Matrícula (inscripció) - 35 €
· Quota mensual (1 al 5 de cada mes) - 73 €
· Quota trimestral (3 pagaments i 1 pagament a part al setembre) - 216 €
· Quota anual (1-5 de setembre) -  710€
· Llibres apart