Examens d'Anglès i Alemany
 
     NURSERY DATES EXÀMENS

14 -15 de Desembre
Examen Oral

22-23 de Març


14-15 de Juny

     
     KIDS & JUNIOR DATES EXÀMENS

14-15  de Desembre
Examen oral

22-23 de Març
Examen escrit

 14-15 de Juny

   
     
     
     TEENS & ADULTS DATES EXÀMENS
  30-21 de Gener i 1-2-3 de Febrer
Gramàtica i vocabulari
  12-13-14-15-16 de Juny
Examen oral


Composició


Lectura


Comprensió auditiva
 
   Exàmens de Xinès
 
     NI HAO 1 I 2 DATES EXÀMENS
   de Desembre
Examen Oral
   de Març

   de Juny

     
     NI HAO 2-3
DATES EXÀMENS
   de Desembre
Examen oral
   Març
Examen escrit
   Juny

   
     
     
     EL CHINO DE HOY I HANG YU
DATES EXÀMENS

 de Febrer
Gramàtica i vocabulari
  de Juny
Examen oral


Composició


Lectura


Comprensió auditiva