NORMATIVA DEL CENTRE UP! language school:
 • Prova de nivell: Abans de formalitzar la matrícula aquells alumnes que hagin estudiat l’idioma amb anterioritat han de fer una prova de nivell.
 • Grups classe: El centre es reserva el dret de no obrir un grup que no reuneixi un mínim de 4 alumnes. Aquells afectats es podran incorporar a una altra classe si el número d’alumnes ho permet. Si la quota ha estat pagada i no utilitzada es tornarà.
 • Canvi d’horari: Els alumnes podran sol·licitar un canvi d’horari, no obstant, la direcció es reserva el dret de denegar el canvi per falta de places o grups.
 • Baixes: Les baixes s’hauran de comunicar amb 15 dies d’antel·lació directament i personalment a la SECRETARIA del centre. No es retornarà el mes en curs. La matrícula no es retornarà en cap cas.
 • Descomptes: Només es faran descomptes familiars i per promocions puntuals. No acumulables.
 • Pagament: Es realitzarà del 1 al 5 de cada mes. Si es fa fora de plaç suposarà pagar 4€ més de comissió.
 • Pagament de rebuts: Si un alumne no està al corrent de pagament durant dos mesos i segueix assistint a classe  no podrà seguir amb el curs, s'informarà  l'alumne que  faci efectiu els pagaments, si aquesta condició no es compleix, no podrà continuar amb el curs.
 • Anul·lació de Classe: Per causes puntuals (malaltia, meteorologia adversa) el centre es reserva el dret d’anul·lar les classes.
 • Anul.lació classes particulars: Totes aquelles classes que siguin cancel.lades en menys de 24 hores seràn facturades i cobrades. És per això que aquelles persones que viatgin amb regularitat se'ls hi demana, si és possible, preveure totes les cancel.lacions possibles. Una classe cancel.lada significa que es truqui a l'escola i es cancel.li directament amb secretaria, no amb el professor.
 • Quota de manteniment: En cas de que l’alumne no pugui asistir per motius personals durant uns mesos és podrá guardar la plaça amb una quota de manteniment de 50€ mensuals
 • Absències: S’hauran de notificar a SECRETARIA. Es trucarà a l'alumne 1 vegada si ha faltat dos dies seguits, desprès és responsabilitat de l'alumne o dels pares trucar per comunicar les absències.