Tarifes

   ANGLÈS

MATRÍCULA MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
  NURSERY / KIDS & JUNIOR 35 € 73 € 216€ 700 € llibres apart

  TEENS
35 € 85 € 249 € 820 € llibres apart
        ESTIU ACTIU INTENSIU
20 €     600 € llibres apart
        ESTIU ACTIU SEMI-INTENSIU
20 €     420 € llibres apart

  ADULTS 35 € 85 € 249 € 820 € llibres apart
        ESTIU ACTIU INTENSIU
20 €     600 € llibres apart
        ESTIU ACTIU SEMI-INTENSIU
20 €     420 € llibres apart
        ESTIU ACTIU CONVERSA
20 €     88 €  

  CLASSES PARTICULARS
35 € Preu / hora: 31€ (Consultar per dues o mes persones)

  PREPARACIÓ EXÀMENS
  DE CAMBRIDGE (FCE A&B /CAE A&B)
35 € 90 € 264 € 870 € llibres apart

 
 
   FRANCÈS
                                                                             
MATRÍCULA MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
  ADULTS
35 € 90 € 264 € 870 € llibres apart

  CLASSES PARTICULARS
35 €
Preu / hora: 32€  (Consultar per dues o mes persones)

 
 
   ALEMANY
                                                                                    
MATRÍCULA MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
  ADULTS
35 € 90 € 264 € 870 € llibres apart

  CLASSES PARTICULARS
35 €
Preu / hora: 31€  (Consultar per dues o mes persones)

 
 
   XINÈS
                                                                    MATRÍCULA MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
  NENS
20 € 53 € 156 € 457 € llibres apart

  JOVES I ADULTS (1 hora setmanal)
20 € 53 € 156 € 457 € llibres apart

  JOVES I ADULTS (1,5 hores setmanals)
20 € 76 € 225 € 664 € llibres apart