traduccions

UP! languageschool, ofereix un servei de traducció, correcció i format de documents per facilitar la comunicació entre les diverses llengües europees.
També col·laborem amb d'altres professionals per oferir traduccions d'altres llengües del món.
Oferim traducció professional de:
 
• Manuals d’ús, guies, instruccions tècniques                • Informes o articles científics, tècnics, econòmics, mèdics.
• Pàgines webs i presentacions en PowerPoint®                • Correspondència, qüestionaris
• Congressos               • Conferències
• Reunions de feina                • Etc..
 
+ més info: info@uplanguageschool.com

interpretació

Treballem amb traductors i intèrprets nadius o bilingües.
Els nostres intèrprets són especialistes formats en disciplines com la traducció, filologia i estudis internacionals i tots ells tenen una alta qualificació professional. Interpretacions en anglès, català, castellà, francès i alemany.

tipus d’interpretació
· Interpretació d’enllaç: Es tracta d’un mètode en el que l’intèrpret es situa entre els participants i tradueix , frase a frase, el que diuen el diferents interlocutors. És un mètode ideal par a les negociacions comercials.
· Interpretació consecutiva: Es tracta de la reproducció, a posteriori, de la intervenció del locutor. Pel general, l’intèrpret pren notes duran la intervenció i posteriorment pren el torn de paraula, a la vegada, per traduir la intervenció a la audiència a la llengua desitjada.
· Interpretació simultània: Sens dubte la més còmode i ràpida de les interpretacions. En aquest cas es necessiten cabines, un equip d’àudio a la sala i receptors per al públic. L’intèrpret traduirà alhora que l’orador, i així no es perdrà temps escoltant dues vegades el mateix discurs, com succeeix per a la consecutiva.
· Chuchotage o traducció a l’oïda: Ideal quan hi ha una única persona que no entén l’idioma de la reunió. En aquests casos, l’intèrpret es posa al costat d’aquesta persona i li xiuxiueja allò que s’està dient.

+ més info: info@uplanguageschool.com