hi@upls.cat | 93 783 36 02

Carrer de la Creu Gran, 15 - 08221 Terrassa

Segueix-nos

Fes la teva matrícula online

50% de descompte en la matrícula fins el 16 de juliol 2021

Pots solicitar la teva inscripció omplint el formulari de matrícula.

Recorda inscriure't en els dies correctes i si has de fer qualsevol canvi comunica-ho el més aviat possible per no quedar-te sense la teva plaça. 

Taula de preus

MatrículaQuota mensual (1 al 5 de cada mes)Quota trimestral (3 pagaments i 1 pagament a part al setembre)Quota anual (1-5 de setembre)
Nens40€79€231€760€
Joves40€91€267€880€
Adults40€85€249€820€
Cambridge40€96€282€930€

Descomptes:
50% de descompte en la matrícula fins el 16 de juliol 2021
Germans - matrícula gratuïta

Normativa del centre up! language school

Prova de nivell: Abans de formalitzar la matrícula aquells alumnes que hagin estudiat l’idioma amb anterioritat han de fer una prova de nivell.

Grups classe: El centre es reserva el dret de no obrir un grup que no reuneixi un mínim de 4 alumnes. Aquells afectats es podran incorporar a una altra classe si el número d’alumnes ho permet o es farà un reajustament de la quota.

Canvi d’horari: Els alumnes podran sol·licitar un canvi d’horari, no obstant, la direcció es reserva el dret de denegar el canvi per falta de places, grups o nivell.

Baixes: Les baixes s’hauran de comunicar amb 15 dies d’antel·lació directament i personalment a la SECRETARIA del centre o per email a hi@upls.cat. No es retornarà el mes en curs. La matrícula no es retornarà en cap cas. Descomptes: Només es faran descomptes familiars i per promocions puntuals. No acumulables.

Pagament: Es realitzarà del 1 al 5 de cada mes. Si es fa fora de plaç suposarà pagar 5€ més de comissió.

Pagament de rebuts: Si un alumne no està al corrent de pagament durant dos mesos , no podrà seguir assistint al curs fins que faci efectius els pagaments pendents.

Anul·lació de Classe: Per causes puntuals (malaltia, meteorologia adversa) el centre es reserva el dret d’anul·lar les classes.

Disciplina: UP! es reserva el dret d’anular la matricula de possibles alumnes que mostrin reiteradament un mal comportament.

Anul.lació classes particulars: Totes aquelles classes que siguin cancel.lades en menys de 24 hores seràn facturades i cobrades. Les cancel.lacions s’hauran de comunicar a hi@upls.cat o al 93 783 36 02.

Quota de manteniment: En cas de que l’alumne no pugui assistir a classe per motius personals durant uns mesos és podrá guardar la plaça amb una quota de manteniment de 50€ mensuals.

Absències: S’hauran de notificar a SECRETARIA. Es trucarà a l'alumne 1 vegada si ha faltat dos dies seguits, desprès és responsabilitat de l'alumne o dels pares trucar per a comunicar les absències.

Vols saber el teu nivell d’anglès?

Posat a prova

Open chat